שערי מטבע – מדינות אוסטרליה\ניו זילנד

בטבלה הבאה מוצגים שערי המטבע של מדינות אוסטרליה וניו זילנד בהשוואה לשקל אחד. טבלה זו מתעדכנת מידי יום.
חשוב לשים לב כי אין הדבר מעיד האם המדינה זולה או יקרה.