שערי מטבע – מדינות אסיה

בטבלה הבאה מוצגים שערי המטבע של מדינות אסיה בהשוואה לשקל אחד. טבלה זו מתעדכנת מידי יום.
חשוב לשים לב כי אין הדבר מעיד האם המדינה זולה או יקרה.