שערי מטבע – מדינות דרום אמריקה

בטבלה הבאה מוצגים שערי המטבע של מדינות דרום אמריקה בהשוואה לשקל אחד. טבלה זו מתעדכנת מידי יום.
חשוב לשים לב כי אין הדבר מעיד האם המדינה זולה או יקרה.

* המטבע של אקוודור הוא דולר אמריקאי.