שערי מטבע – מדינות מרכז אמריקה

בטבלה הבאה מוצגים שערי המטבע של מדינות מרכז אמריקה בהשוואה לשקל אחד. טבלה זו מתעדכנת מידי יום.
חשוב לשים לב כי אין הדבר מעיד האם המדינה זולה או יקרה.