שערי מטבע – מדינות צפון אמריקה

בטבלה הבאה מוצגים שערי המטבע של מדינות צפון אמריקה בהשוואה לשקל אחד. טבלה זו מתעדכנת מידי יום.
חשוב לשים לב כי אין הדבר מעיד האם המדינה זולה או יקרה.